Det Arktiske Initiativ – Københavns Universitet

Det Arktiske Initiativ

De første spadestik til en fælles dansk forskningsindsats på det arktiske område er initieret af Koordinationsgruppen for Arktisk forskning og uddannelse - et forum nedsat af rektorerne ved Aarhus Universitet og Københavns Universitet med det formål at facilitere fælles projekter på det arktiske område.

Læs mere om initiativet